+46 31 960 530 info@weedotech.se

Lösningar inom processteknik för komplexa vattensystem

Weedo Tech har många års erfarenhet av projektering, provtagning, statusbedömning och processutformning. Vi har kompetens inom konstruktion och processdesign och även riskanalys, upphandling, provtagning och vattenkemi.

Vi ger heltäckande service vid nybyggnation, ombyggnation eller behovsanalys både inom badanläggningar och annan industri med krav på effektiv vattenrening.

Weedo Tech var tidigare teknikdelen i Weedo AB. Vi är nu ett företag i konsultgruppen We Group.

Konsulterade bad

År i branschen

Konsultbolag

Kontakta oss så berättar vi mer!

Weedo Tech är konsultbolaget på badet

Kontakt